AB för Pantbelåning i Göteborg

2009 – Varumärkesplattform • Grafisk profil • Designstrategi

Projekt

När jag började projektet hade AB för Pantbelåning i Göteborg precis börjat bygga ett nytt kontor vars design skiljde sig markant från de tidigare kontoren. Målet var att ge företaget en uppdatering till en mer modern pantbank. Även namnet skulle ändras i och med att AB för Pantbelåning i Göteborg kallades i folkmun kort och gott för ”Pantbanken”.

Jag fick i uppdrag att ta fram en ny logotyp vilket i sin tur ledde till ett omfattande varumärkesarbete.

Min roll

Eftersom Pantbanken nu stod inför ett byte av namn och grafisk profil var det naturligt att ta fram en ny varumärkesplattform.

Min roll gick då från att designa en logotyp till att se över och ta fram en ny varumärkesplattform, kommunikationsplattform och grafisk profil som applicerades på hela verksamheten; både digitalt, i print och i retail.

 

VCI (Vision, Culture, Image) Alignment Modell av Hatch & Schultz var en av de metoder som låg till grund för varumärkesplattformen.
Grafisk profil
Vi tog fram broschyrer om hur en pantbank fungerar och hur man värderar olika saker, till exempel diamanter.
Reklam i Metro Mode
Reklam som överbryggar språkbarriärer.
Mönstret som jag designade fick även pryda väggen på Drottninggatans kontor.