New Adventure in Jewellery

2014 – Grafisk formgivning

New Adventures in Jewellery var ett internationellt event fokuserat på samtida smyckekonst. Under eventet kunde man uppleva utställningar, föreläsningar, workshops, performance, curatorprogram och andra event. Projektet var ett samarbete mellan Röhsska museet, Konsthantverkcentrum, HDK, Konstepidemin och Hnoss Initiative.

Jag fick det eminenta uppdraget av Konsthantverkscentrum att göra en broschyr till smyckeeventet New Adventures in Jewellery som pågick under sommaren 2014 i Göteborg.